BÊ TÔNG HUY HOÀNG

Địa chỉ : 02 Hoàng Hữu Nam, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Hotline: (028) 5443 9271

Fax: (028) 5443 9272

Điện Thoại :0938.333.678

Email : betonghuyhoang@gmail.com